7d ago

Sa Loob ng Selda

Marahil ay nakita mo na sa TV o sa pelikula kung ano ang kalagayan ng mga inmate sa ibang mga kulungan. Narito ang kwento ni Danilo Hernandez, exclusive dito sa Off the Record.


0 comments
FORUM - VONAS X

We don't just hear, we listen.